Заповед за утвърждаване на споразумение по чл.37в от ЗСПЗЗ землище с. Пъдарево

» Заповед за утвърждаване на споразумение по чл.37в от ЗСПЗЗ землище с. Пъдарево