Протокол-решение във връзка с одобрен подробен устройствен план одобрен с Решение № 222/30.01.2009г. и на основание Заповед № РД-13-282/22.06.2021г.

На цял екран от ТУК!