Община Котел обявява разкриване на безплатен за обажданията на гражданите „горещ телефон“ 080018373

По инициатива на кмета на община Котел Коста Каранашев, вече е активен „горещ телефон“, на който гражданите на общината могат да подават заявки за закупуване на хранителни продукти, продукти от първа необходимост, в т.ч. лекарства, заплащане на битови сметки, съдействие за получаване на социални или административни услуги, които ще бъдат заплащани със средства на заявителите.

Услугата ще е в подкрепа на възрастни, самотни и болни хора, хора с увреждания, които нямат възможност да излизат и близки, които да им помогнат, както и за лица, поставени под карантина.

Телефонът за връзка е: 080018373.

С „горещия телефон“, община Котел се надява да удовлетвори нуждата на уязвимите лица за единно и лесно свързване със служители, наети по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ или др. части на администрацията на общината.

На телефона ще отговарят служители на Община Котел, наети по проекта. Заявки, получени до 12.00 часа, ще се изпълняват същия ден, а поръчките, постъпили след този час, ще бъдат изпълнявани на следващия ден преди обяд. По този начин Община Котел се надява да помогне на най-уязвимите в създалата се сложна епидемиологична обстановка и обявеното извънредно положение заради Covid-19.

Горещият телефон се разкрива във връзка с реализацията на проект “Предоставяне на патронажни грижи в общините Котел и Твърдица”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”.

Обща стойност на проекта: 192 930.00 лв.

Документация