Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Котел за 2016 г.

Документация:
Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Котел за 2016 г.
Отчет 2016
Обяснителна записка отчет 31.12.2016г.