Заповед за утвърждаване на служебно разпределение на масиви за ползване землище с. Стрелци и приложение № 1 на разпределените масиви

» Заповед за утвърждаване на служебно разпределение на масиви за ползване землище с. Стрелци
» Приложение № 1 на разпределените масиви