Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 260 овце и ново водовземно съоръжение