Съобщение за работодатели

Във връзка с ежегодното набиране, обработване и предоставяне на информация на Агенцията по заетостта от Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие до 17.09.2018 година всеки работодател може да попълни анкета за потребностите от работна сила.

Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри.

Линкът към анкетния формуляр е:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevbw8LEI_gW_VBcJILMSqNlvjqOXVg1-zpJkPOrQx8FzIZQg/viewform