Считано от месец февруари 2020 година, ТП на НОИ – Сливен, възобновява ежеседмичните си посещения в офис гр. Котел.