Обявява се конкурс за избор на здравен медиатор в с. Градец, община Котел

Документация:
Обявява се конкурс за избор на здравен медиатор