Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Котел за 2017 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 13.02.2017 г. (понеделник) от 17:00 ч. в голямата заседателна зала на Община Котел.

Поканват се жителите на общината, представители на бизнеса, граждански сдружения, ръководители на бюджетни звена, общински съветници и цялата общественост да вземат участие в публичното обсъждане.

Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждането могат да се изпращат на електронната поща на Общината: [email protected], както и в деловодството на Общината.

Материалите за обсъждане ще бъдат на разположение на местната общност в стая №16 в сградата на общинска администрация и електронната страница на Общината в секция “Бюджет и финанси“.

С уважения,
Коста Каранашев
Кмет на Община Котел