Заповеди на Директора на Областна дирекция “Земеделие”, придружени със сключени споразумения за ползване на масиви

Заповеди на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Сливен, придружени със сключени споразумения за ползване на масиви в землищата на гр. Котел, с. Жеравна, с. Мокрен, с. Нейково, с. Седларево, с. Ябланово и с. Градец за стопанската 2016/2017 година

Документация:
Заповед № РД-10-195
Заповед № РД-10-197
Заповед № РД-10-198
Заповед № РД-10-199
Заподев № РД-10-194
Заповед № РД-10-201
Заповед № РД-10-200