Уведомление от Община Котел за освобождаване на общински имот по реда на чл. 65 от ЗОС

Документация:
Уведомление от Община Котел за освобождаване на общински имот по реда на чл. 65