Съобщение по проект „Подобряване на качеството на живот на възрастните и лицата с увреждания на територията на община Котел”

Документация:
Съобщение по проект „Подобряване на качеството на живот на възрастните и лицата с увреждания на територията на община Котел”