Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци в община Котел

Документация:
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци в община Котел