Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Котел

Документация:
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Котел