Индикативен график на физическите блокове обект на проверка за кампания 2016 г. в землищата на община Котел