Публикуван е за публично обсъждане Проект на Общ устройствен план на Община Котел – статус “окончателен”

Материали: