Проект на механизъм за разпределение на субсидии между превозвачите, междуселищни линии от транспортните схеми…

Проект на механизъм за разпределение на субсидии между превозвачите, изпълняващи превози по междуселищни линии от транспортните схеми и по нерентабилни автобусни линии във транспорта в планински и други райони на Община Котел

Документация: