Уведомление, мотиви и проект за Наредба за изменение и допълнение на “Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, управление и разпореждане с общинския жилищен фонд”

Документи: