Провеждане на встъпителна пресконференция по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство“

На 20.04.2023 г. в конферентната зала на Парк хотел „Изворите“ от 10:30 часа, ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство“.

Проектът се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 151 879,64 евро, предоставена от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.