ИЗГРАЖДАНЕ НА ОВЦЕФЕРМА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 39030.35.19, В МЕСТНОСТ НИГРЕЦ

На цял екран от <<ТУК!>>