До заинтересованите от инициативата за събиране на стари снимки и картички с изгледи от Котел и региона

Уважаеми съграждани,
След постъпили запитвания за участие в инициативата на Община Котел за събиране на стари снимки и картички с изгледи от Котел и региона на хартиен носител Ви информираме, че предоставяме възможност да изпратите вашите лични стари снимки на адрес: гр. Котел, пл. „Възраждане“, телефон за връзка: 04534 2974, лице за контакт: Христина Стефанова.
Всеки, който иска да си получи снимките си обратно, ще може да си ги получи в дирекция „Социални и хуманитарни дейности“ всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа.