Уведомление, мотиви и проект на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на Община Котел