Уведомление, мотиви и проект … записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на общ. Котел

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30 дневен срок (считано от 12.05.2023 г. до 12.06.2023 г. включително)  от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Котел приема предложения, становища и възражения относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община  Котел на e – mail: [email protected] или в Община Котел на адрес: гр. Котел, площад ”Възраждане” №1, стая № 2 от 8:00 до 17:00 часа всеки работен ден.

Документи: