На основание чл. 4 и чл.8 от Наредба №4 от 01.02.2021 г. за прилагане на националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 4 и чл.8 от Наредба №4 от 01.02.2021 г. за прилагане на националната програма  за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на  Република България  и за процедурите по нейното изпълнение, механизъм на финансиране и отчетност

  1. Определям Лицето: Фатме Алиева Краева Сюлейманова – ст. експерт „БЕВР“ в община Котел, със задача да организира и контролира преброяването на безстопанствените кучета на територията на община Котел. 
  1. Община Котел е сключила Договор амбулатория втора категория с лиценз №24-92-079 за извършване на ветеринарномедицински интервенции на безстопанствените животни.