Модернизация на деривационен канал към напоителни системи „Каябаш“, в землището на с. Градец, Община Котел…

Модернизация на деривационен канал към напоителни системи „Каябаш“, в землището на с. Градец, Община Котел, Област Сливен, „Напоителни системи“ЕАД-КЛОН БЪРГАС

Документация: