Удължава се срокът за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Котел, мандат 2020г. – 2024г. до 06.01.2020 г..

Необходими документи: