Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци

» Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Котел