Предстои провеждане на среща със служители на Националната агенция за приходите, във връзка с новите облекчения за деца

На 20 ноември 2015 година от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Котел ще се проведе среща със служители на Националната агенция за приходите, във връзка с новите облекчения за деца по чл. 22в и чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които могат да се ползват чрез работодателите.