ПРОЕКТ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА КОТЕЛ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА КОТЕЛ

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община Котел предоставя на вниманието на всички заинтересовани страни Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Котел. Съгласно чл. 24, ал. 4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 01.11.2020 г. за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Котел.

Предложенията и становищата могат да се депозират на e-mail адрес: [email protected] или в деловодството на Община Котел, пл. „Възраждане” 1.

Публикувано на : петък, 30.10.2020 г.

Дата на откриване: 01.11.2020 г.
Дата на приключване: 30.11.2020 г.

ПРОЕКТ НАРЕДБА
МОТИВИ НАРЕДБА

СПРАВКА