ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ОБЩИНА КОТЕЛ

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, предвид въведеното в страната извънредно положение и поради  изтичащия на 30 април срок за ползване на отстъпката по чл. 17 ал. 6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Котел, на заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 09.04.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Котел.

Предложенията и становищата могат да се депозират на e-mail адрес: [email protected] или в деловодството на Община Котел, пл. „Възраждане” 1

Дата на откриване: 09.04.2020 г.
Дата на приключване: 22.04.2020 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

МОТИВИ

Публикувано на: сряда, 08.04.2020 г.

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА

Публикувано на:13.05.2020г. 10:25ч.