Покана за публично обсъждане на намерение за Добив на скално – облицовъчни материали от находище „Полето”

» Покана за публично обсъждане на намерение за Добив на скално – облицовъчни материали от находище „Полето”