Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2021г. на община Котел

П О К А Н А
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА
БЮДЖЕТ ЗА 2021 Г. НА ОБЩИНА КОТЕЛ

Кметът на Община Котел Коста Каранашев, кани жителите на общината, представители на бизнеса, граждански сдружения, ръководители на бюджетни звена, общински съветници и цялата общественост на 04.03.2021 г., от 10,00 часа на Публично обсъждане на Проекта на бюджет за 2021 г. Материалите за обсъждане ще бъдат на разположение на местната общност в стая №16 в сградата на общинската администрация и на електронната страница на Общината www.kotel.bg, в секция „Бюджет и финанси“. Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждането могат да се изпращат на електронната поща на общината [email protected], както и в деловодството на общината. За спазване на противоепидемичните мерки, обсъждането ще се проведе онлайн.

Присъединяването става в обявения ден и час в платформа Webex , на линк:
https://meet2.webex.com/meet/pr1817651673

Прилагаме инструкция за включване в онлайн публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Котел за 2021 г.

Очакваме Ви!