Обявление на основание чл. 25, ал. 2 от ЗОС за издаване на заповед за отчуждаване на реална част от поземлен имот…

Обявление на основание чл. 25, ал. 2 от ЗОС за издаване на заповед за отчуждаване на реална част от поземлен имот с идентификатор 53919.35.92 по КККР на с. Орлово, местност “АЧ АРАСЪ”.

 
На цял екран от <<ТУК!>>