Община Котел, обл. Сливен на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план…

Прикачени файлове: