Обявление за изменение на подробен устройствен план ПУП

На цял екран от <<ТУК!>>