Обяви за военна служба

» Обява по МЗ № ОХ-308 от 27.03.2019 г. за СКИС
» Обява по МЗ № ОХ-307 от 27.03.2019 г. за 68 бр. СС