Обява за военна служба по МЗ № ОХ-671 от 14.08.2018 г. за ЦВО – КВС

» Обява за военна служба по МЗ № ОХ-671 от 14.08.2018 г. за ЦВО – КВС