Обява за военна служба по МЗ № ОХ-637 от 03.08.2018 г. за ВМА

» Обява за военна служба по МЗ № ОХ-637 от 03.08.2018 г. за ВМА