Обява на ДГ “Дъга”

Във връзка с избор на доставчик по схемите „Училищен плод“, „Училищно мляко“ за три учебни години – 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022, Детска градина „Дъга“ гр. Котел Общ. Котел публикува настоящата обява на  интернет страница Община Котел.

Срок за получаване на предложения: 22.04.2019 г., 16:30 ч.

» Документ 1
» Документ 2