Обява за военна служба по МЗ № ОХ-804 от 08.10.2018 г. за СКС – КВС

» Обява за военна служба по МЗ № ОХ-804 от 08.10.2018 г. за СКС – КВС