Обява за военна служба по МЗ №КВ-339 от 27.07.2018 г. за ВП Плевен-КВС

» Обява за военна служба по МЗ №КВ-339 от 27.07.2018 г. за ВП Плевен-КВС