Обява по МЗ № OX-549 от 07.06.2024 г. за ККИПКО-КВС 2 (две) вакантни длъжности за сержанти в информационна поддръжка и киберотбрана

На цял екран от <<ТУК!>>