ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – СЛИВЕН“ ООД, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води…

Документация: