ГСГП „Балкански полъх“ и жени творци от гр.Котел ще посветят творчеството си за 8-ми март

ГСГП „Балкански полъх“ и жени творци от гр.Котел ще посветят творчеството си за 8-ми март – международният ден на жената в Общинска библиотека „П.Матеев“ под ръководството и организацията на НЧ „Съгласие – Напредък 1870“