Обява за военна служба по МЗ № ОХ-953 от 21.10.2019 г. за СКС