Обява по МЗ № OX-1035 от 15.11.2019 г. за ДР за КВС – без конкурс