Обява за военна служба по МЗ № ОХ-868 от 21.10.2020 г. за СВ-КВС