Обява по МЗ № ОХ-904 от 03.11.2020 г. за ВМС-converted