Обява по МЗ _ ОХ-705 от 02.09.2020 г. за ВВС

Обява по МЗ _ ОХ-705 от 02.09.2020 г. за ВВС-converted